Universidade de Vigo

Profesora María José Fernández Pintelos


Inicio
Docencia
Titorías
Datos de contacto



Área de Tradución
Departamento de Tradución e Lingüística
Facultade de Filoloxía e Tradución